Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle Sieradz ul. 3 maja 4 Zielone Osiedle

Sieradz
ul. 3 MAJA 4 Zielone Osiedle

WSPÓLNOTY

Uprawnienia


Osoby odpowiedzialne ze strony Zarządcy za wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami legitymują się licencją zarządcy nieruchomości oraz są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcje wykonywania czynności zarządzania.
 

   Roman KURPISZ –  licencja zarządcy nieruchomości nr 2481

   Teresa ŚNIEGOCKA –  licencja zarządcy nieruchomości nr 2482